POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER:

Handi Life Sport har en politik om beskyttelse af persondata, der opfylder gældende lov –  herunder den generelle forordning om databeskyttelse i EU (GDPR).

  • Vi indsamler ikke personfølsomme data
  • Vi videregiver ikke dine data til tredjepart med henblik på markedsføring


BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Databeskyttelse har høj prioritet i Handi Life Sport, og vi ønsker åbenhed og transparens omkring, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

Vi har derfor udarbejdet denne politik for, hvordan dine personlige oplysninger behandles og beskyttes.

Hvem er ansvarlig for dine personlige oplysninger?
Det danske selskab Handi Life Sport er ansvarlig for de personlige oplysninger, du giver os, og er ansvarlig for dine personlige oplysninger i henhold til gældende lov om databeskyttelse.

Handi Life Sport
Blakke Møllevej 18
4050 Skibby
Danmark

CVR nr.: 11397948
Adm. direktør: Kirsten Irgens Bromann
Bestyrelsesformand: Jens Bromann

Hvor opbevarer vi dine oplysninger?
De oplysninger, som vi indsamler om dig, lagres i Danmark af Handi Life Sport, som er dataansvarlig for dine oplysninger.

Hvem har adgang til dine oplysninger?
Dine oplysninger deles kun inden for Handi Life Sport.

Vi formidler, sælger eller udveksler aldrig dine personlige oplysninger til tredjepart med henblik på markedsføring uden for Handi Life Sport. Personlige oplysninger, som videregives til tredjepart, anvendes kun til at betjene dig. Under hver navngiven proces nedenfor kan du finde de enkelte kategorier af tredjeparter.

Hvilket gyldigt retsgrundlag er der for anvendelse?
Ved hver specifik anvendelse af personlige oplysninger, som vi opbevarer om dig, vil vi informere dig om, hvorvidt indsamling af dine data er baseret på et lovmæssigt krav eller for at indgå et kontraktforhold, og om det er obligatorisk at oplyse dine personlige oplysninger og mulige konsekvenser, hvis du vælger det fra.

Hvad er dine rettigheder?
Retten til adgang:
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personlige oplysninger vi har registreret om dig. Kontakt Handi Life Sport, så sender vi dine personlige oplysninger via e-mail.

Retten til at overføre data:
Når Handi Life Sport anvender dine personlige oplysninger elektronisk, efter dit samtykke eller i henhold til en aftale, har du ret til at få sendt en kopi af dine data på en struktureret og almindelig måde samt i et maskinlæsbart format til enten dig eller anden part. Det gælder kun de personlige oplysninger, du har givet os.

Retten til at korrigere data:
Du har ret til at anmode om at få dine personlige oplysninger rettet, hvis de er ukorrekte, herunder ret til at gøre ufuldstændige oplysninger fyldestgørende.

Har du en Handi Life Sport-konto, kan du selv rette dine personlige oplysninger på dine egne kontosider.

Retten til at slette data:
Du har til enhver tid ret til at få slettet de personlige oplysninger, som Handi Life Sport benytter, undtagen i følgende situationer:

  • Du har en uafklaret sag hos kundeservice
  • Du har en åben bestilling, som endnu ikke er afsendt eller kun delvis afsendt
  • Du har et økonomisk mellemværende med Handi Life Sport, uanset betalingsmåde
  • Hvis du har foretaget et køb, beholder vi dine personlige oplysninger i forbindelse med din transaktion af hensyn til bogføringsreglerne

Din ret til at modsætte dig anvendelse baseret på legitime interesser:
Du har ret til at modsætte dig anvendelse af dine personlige oplysninger, der er baseret på Handi Life Sport’s retmæssige interesser. Handi Life Sport fortsætter ikke med at anvende dine personlige oplysninger, medmindre vi kan påvise en saglig grund til deres anvendelse, som tilsidesætter dine ønsker og rettigheder og/eller på baggrund af lovmæssige krav.

Din ret til at modsætte dig direkte markedsføring:
Du har ret til at modsætte dig direkte markedsføring.

Du kan framelde dig direkte markedsføring på følgende måder:

Retten til begrænset anvendelse:
Du har ret til at anmode om begrænset anvendelse af dine personlige oplysninger hos Handi Life Sport under følgende omstændigheder:

  • Hvis du gør indsigelse mod anvendelse baseret på Handi Life Sport’s retmæssige interesser, skal Handi Life Sport begrænse al anvendelse af de pågældende personlige oplysninger, mens det kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine.
  • Hvis du mener, at dine personlige oplysninger er ukorrekte, skal Handi Life Sport begrænse al anvendelse af de pågældende data, mens rigtigheden af disse personlige oplysninger kontrolleres.
  • Hvis behandlingen er uretmæssig, kan du modsætte dig sletning af dine personlige oplysninger og i stedet anmode om begrænset anvendelse af dine personlige oplysninger
  • Hvis Handi Life Sport ikke længere har brug for dine personlige oplysninger, men de er påkrævede for at kunne gøre et lovmæssigt krav gældende.

Hvordan kan du udøve dine rettigheder?
Vi tager databeskyttelse meget alvorligt, og derfor håndterer vi altid dine forespørgsler i henhold til ovennævnte rettigheder. Du kan altid kontakte kundeservice på hls@handilifesport.com

Retten til at klage til en tilsynsmyndighed:
Hvis du mener, at Handi Life Sport behandler dine personlige oplysninger på en ukorrekt måde, kan du kontakte kundeservice på hls@handilifesport.com

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet.

Opdateringer af vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger:
Der kan være behov for, at vi opdaterer vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Den seneste udgave af vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside.

SEND OS EN MAIL

[recaptcha]

KONTAKT OS

Vi tror på dialog og vil gerne høre fra dig!

Vi vil gerne forbedre og udvikle vores produkter og service, og til dette har vi brug for din hjælp.

Send os din feedback og vedlæg gerne billeder eller historier, der beskriver dine erfaringer med vores produkter.