FIRMA SPORT, TEAM BUILDING OG FRITID

Firma sport, Team Building og events for alle

Har du fået til opgave at arrangere firma sport eller Team Building i din organisation? Eller har du brug for at få en gruppe mennesker sammen ved at lave sjove gruppeaktiviteter?

Boccia, petanque og kroket er velegnede og velkendte aktiviteter, der bringer folk sammen uanset alder og fysik.

Eller prøv nye, spændende og udfordrende aktiviteter som blind fodbold, andre boldspil med blind folder eller blind boccia!

Det er en enorm oplevelse at løse opgaver uden brug af syne. Deltagerne lærer at arbejde sammen og bruge alle deres sanser: intuition, lugt, hørelse og berøring.

Vi anbefaler:

For inspiration Se denne video om: FC Barcelona vs den spanske Paralympiske blinde fodboldhold lavet af UNICEF

Boccia

Boccia er en velegnet gruppeaktivitet, der bringer mennesker sammen uanset alder, fysik og profession.

Boccia er en nem og sjov måde at ryste en gruppe sammen, hvor det stadig er muligt at konkurrere med hinanden.

bocciaboccia1boccia2

Petanque

Petanque er en velegnet og velkendt gruppeaktivitet, der bringer mennesker sammen uanset alder, fysik og profession.

Petanque er en nem og sjov måde at ryste en gruppe sammen, hvor det stadig er muligt at konkurrere med hinanden.

bocciaboccia1boccia2

kroket

Også kroket er en velegnet og velkendt gruppeaktivitet, der bringer mennesker sammen uanset alder, fysik og profession.

Kroket er en nem og sjov måde at ryste en gruppe sammen, hvor det stadig er muligt at konkurrere med hinanden.

bocciaboccia1boccia2

Blind fodbold

Hvad gør man, når man pludselig skal løse en opgave eller færdes uden brug af synssansen? Kan man spille bold uden at kunne se?

Ved brug af masker og lydbolde til teambuilding og sansetræning kan man flytte grænser og udfordre mennesker på en ny måde. At arbejde sammen uden brug af synssansen giver nye erkendelser om verden og os selv. Brugen af øvrige sanser skærpes og bevidstheden øges.

Efter erfaringen af at fungere uden syns sansen er verden ikke helt den samme – den er blevet større!

bocciaboccia1boccia2

Boccia i Blinde

Prøv et nyt, spændende og udfordrende spil som boccia i blinde!

Der anvendes en Boccia Touch Grid, hvor bolde og spillere er symboliseret ved små stifter, en assistent placerer stifterne på Boccia Touch Grid'en, der er dimensioneret som boccia banen i størrelsesforholdet 1 - 40.

Stifterne har forskellige former til henholdsvis det røde og blå team. De største stifter placeres i grid'en for at repræsentere spillernes placering.

De andre stifter placeres for at vise boldene på banen. Spilleren mærker med fingrene, hvor boldene er placeret på banen.

Det er en stor oplevelse at løse opgaver uden brug af syns sansen. Deltagerne lærer om samarbejde og om at bruge hele sanseapparatet (intuition, lugtesans, hørelse, følesans).

bocciaboccia1boccia2