Privatlivspolitik

Handi Life Sports privatlivspolitik er i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder den generelle forordning om databeskyttelse i EU (GDPR).

  • Vi indsamler ikke personfølsomme data
  • Vi videregiver ikke dine data til tredjeparter med henblik på markedsføring

BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER
Datafortrolighed er af stor betydning for Handi Life Sport, og vi ønsker at være åbne og gennemsigtige omkring vores behandling af dine personoplysninger.

Vi har derfor en politik for, hvordan dine personoplysninger vil blive behandlet og beskyttet.

Hvem er ansvarlig for dine personoplysninger?
Det danske selskab Handi Life Sport er ansvarlig for de personoplysninger, du indsender til os, og er også ansvarlig for dine personoplysninger i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.

Handi Life Sport
Blakke moellevej 18
4050 Skibby
Danmark

Momsregistreringsnummer: DK11397948
Autoriseret repræsentant: Kirsten Irgens Bromann

Hvor opbevarer vi dine data?
De data, vi indsamler fra dig, lagres i Danmark af Handi Life Sport, som er ansvarlig for dine personoplysninger.

Hvem kan få adgang til dine data?
Vi deler kun dine data inden for Handi Life Sport. Vi videregiver, sælger eller bytter aldrig dine data til markedsføringsformål til tredjeparter uden for Handi Life Sport.

Personoplysninger videregives kun til tredjeparter for at kunne levere vores tjenester til dig.

Hvad er de juridiske grunde til behandling af personoplysninger?
Hver gang vi behandler de personoplysninger, vi indsamler fra dig, informerer vi dig om, hvorvidt udleveringen af disse personoplysninger er enten lovpligtig eller nødvendig for at indgå en kontrakt. Vi informerer også om, hvorvidt du er forpligtiget til at levere personoplysningerne og hvilke konsekvenser det vil have, hvis du vælger ikke at udlevere dem.

Hvad er dine rettigheder?
Ret til adgang:
Du har til enhver tid ret til at anmode om adgang til de personoplysninger, vi opbevarer om dig. Du kan kontakte Handi Life Sport, og vi vil give dig dine personlige oplysninger via e-mail.

Ret til dataportabilitet:
Når Handi Life Sport behandler dine personoplysninger ved hjælp af automatiserede midler baseret på dit samtykke eller baseret på en aftale, har du ret til at få en kopi af dine data overført til dig eller til en anden part. Dette omfatter kun de personoplysninger, du har indsendt til os.

Ret til berigtigelse:
Du har ret til at anmode om berigtigelse af dine personoplysninger, hvis oplysningerne er ukorrekte, herunder retten til at have ufuldstændige personoplysninger udfyldt.

Hvis du har en Handi Life Sport-konto, kan du redigere dine personlige data under din kontoside.

Ret til sletning:
Du har til enhver tid ret til at slette alle personoplysninger, som behandles af Handi Life Sport, undtagen i følgende situationer:

  • Du har en verserende sag med kundeservice
  • Du har en åben ordre, som endnu ikke er afsendt eller delvist afsendt
  • Du har en uafklaret gæld med Handi Life Sport, uanset med hvilken betalingsmetode
  • Hvis du har foretaget et køb, opbevarer vi dine personoplysninger i forbindelse med din transaktion med henblik på bogholderi

Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger baseret på legitim interesse:
Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, der er baseret på Handi Life Sports legitime interesse. Handi Life Sport vil ikke fortsætte med at behandle dine personlige data, medmindre vi kan påvise legitime grunde til den proces, der tilsidesætter din interesse og rettigheder eller på grund af retskrav.

Ret til at modsætte sig direkte markedsføring:
Du har ret til at modsætte dig direkte markedsføring.

Du kan fravælge direkte markedsføring på følgende måder:

Ret til begrænsning:
Du har ret til at anmode om, at Handi Life Sport begrænser behandlingen af dine personoplysninger under følgende omstændigheder:

  • Hvis du modsætter dig en behandling, der er baseret på Handi Life Sports legitime interesse, skal Handi Life Sport begrænse al behandling af sådanne oplysninger, indtil der foretages verifikation af den legitime interesse.
  • Hvis du påstår, at dine personoplysninger er ukorrekte, skal Handi Life Sport begrænse al behandling af sådanne data, indtil der foretages verifikation af nøjagtigheden af personoplysningerne.
  • Hvis behandlingen er ulovlig, kan du modsætte dig sletning af personoplysninger og i stedet anmode om begrænsning af brugen af dine personlige data.
  • Hvis Handi Life Sport ikke længere har brug for personoplysningerne, men det kræves af dig for at forsvare retskrav.

Hvordan kan du udøve dine rettigheder?
Vi tager databeskyttelse meget alvorligt, og vi håndterer derfor dine anmodninger i forhold til dine rettigheder angivet ovenfor. Du kan altid få fat på os på HLS@handilifesport.com

Ret til at klage til en tilsynsmyndighed:
Hvis du mener, at Handi Life Sport behandler dine personoplysninger forkert, kan du kontakte os. Du har også ret til at klage til en tilsynsmyndighed.

Opdateringer til vores privatlivspolitik:
Vi bliver muligvis nødt til at opdatere vores privatlivspolitik. Den seneste version af fortrolighedspolitikken er altid tilgængelig på vores hjemmeside.